om oss

om oss.

add on.

objectsadd on. objects är pallar och bänkar skapade av limträbalkar med dolda fästen. Alla produkter är handgjorda vilket gör att ingen möbel är den andra precis lik. Träet kan även innehålla knastar, skiftningar och andra skavanker som syns genom färgen.